Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

dr. J. van der Biltprijs 2007 uitgereikt aan
Frans Nieuwenhout en Marco Seynen

Alkmaarse Weer- en Sterrenkundige Vereniging “Metius”

Persbericht:

Leden van de AWSV Metius ontvangen de dr. J. van der Biltprijs 2007

Jaarlijks wordt de dr. J. Van der Biltprijs uitgereikt aan amateur-astronomen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de amateur-astronomie.

Dit jaar is de prijs aan twee leden van de Alkmaarse sterrenkundige vereniging AWSV Metius toegekend en wel aan Frans Nieuwenhout en Marco Seynen. De commissie die de prijs toekende formuleerde de motivatie voor het toekennen als volgt: “Inzet en doorzettingsvermogen met betrekking tot de bouw en het gebruik van de Afstands Bestuurbare telescoop (ABT) van de Alkmaarse Weer-en Sterrenkundige Vereniging “Metius” . Beide prijswinnaars waren gedurende enkele jaren de stuwende kracht achter de realisatie van dit “ABT- project” . De ABT is een telescoop die vanaf elke plaats met een Internetaansluiting te bedienen is. Geautoriseerde gebruikers kunnen na het inloggen via de gebruikersvriendelijke software de telescoop richten op een object van hun keuze. Daarna kunnen via de aangekoppelde CCD camera foto’s genomen worden. Deze foto’s kunnen door de gebruikers vervolgens worden gedownload en op de eigen PC verder bekeken en bewerkt worden. Er zijn al heel wat goede resultaten bereikt. Op de website www.metius.nl is hier een en ander van te zien.

Tijdens de Astrodag in Goirle op zaterdag 3 november j.l. werd door Henk Olthof, voorzitter van de KNVWS, aan Frans Nieuwenhout en Marco Seynen de Van der Biltprijs uitgereikt. Deze prijs bestond uit een oorkonde en een geldbedrag van EUR 250,-. Het was de 8ste maal sinds de instelling van de prijs in 1944, dat deze prijs aan een lid van Metius werd uitgereikt.

Na afloop van de prijsuitreiking was er een korte receptie, gevolgd door een duo-presentatie van Frans en Marco over het ABT-project. De Astrodag in Goirle (de 96ste !!) is een feest voor (amateur)astronomen. Een groot aantal sprekers en een enkele spreekster hadden zich aangemeld om zijn of haar enthousiasme voor de verschillende facetten van de astronomie over te brengen aan het publiek. En dat publiek was er!  Van 10:00 tot 18:00 uur, met een onderbreking voor een gezamenlijke lunch en voor de prijsuitreiking, werd het aanwezige publiek bezig gehouden.

Over de prijs:

Dr. Jan van der Bilt was voorzitter van de koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde van  1934-1944, een periode van bloei na financieel moeilijke tijden. Hij werd op 26 februari 1944 gehuldigd en werd erelid. Hoogtepunt was de instelling van een naar hem genoemd fonds uit bijdragen van de leden voor toekenning van prijzen aan verdienstelijke leden.

Uiteraard is de AWSV meer dan tevreden over de prestaties van hun leden. Met dit ABT- project heeft Alkmaar een voortrekkersrol vervuld op het gebied van op afstand bestuurbare telescopen voor de amateur.

Henk Olthof overhandigt de prijzen aan Frans (boven) en Marco.

 

De hoofdlijnen:

 

1997: artikel in Sky&Telescope van Gunn

1999: (okt) idee op bestuursvergadering Metius

2002: (jan) ABT werkgroep gaat van start

2002: (juni) subsidieaanvraag VSB fonds (3380 E

2002: (nov) eerste experiment met ontvochtiger

2003: (april) subsidie Prins Bernhard Fonds 2300 E

2004: (nov) fundering voor behuizing gelegd

2005: (jan) LX200 voorlopig in schuur Frans

2005: (mei) eerste opnames op afstand gemaakt

2006: (mei) CCD kamera van UvA in bruikleen

2007: (nov) dr. J. van der Bildtprijs uitgereikt aan Frans Nieuwenhout en Marco Seynen.
 

 

Naast deze hoofdlijnen is het de bedoeling de ontstaansgeschiedenis later wat verder aan te vullen.