Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Welke Nederlander vond de chronometer uit?  ingediend door Mees Visser

De lengtemeting op zee was een groot probleem óók voor ons land, toen het nog een geduchte zeevarende mogendheid was. Prins Maurits hechtte aan de oplossing grote waarde. De Brit John Harrison loste het probleem op rond 1700 en vond de chronometer uit En nu de vraag: "Wie uit de Lage Landen kwam veel eer-der met een andere oplossing, en welke?"

Helaas moet ik het antwoord schuldig blijven