Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Vrijdag 29 november 2013

"Hollands Noorderkwartier veilig tegen overstromingen? - verleden, heden, toekomst"
door drs. L.H.M. Kohsiek

Toelichting van de spreker:
De bewoners van het noordelijk deel van ons land hebben in de waterhistorie een opmerkelijke strijd gevoerd tegen het water. Deze strijd lijkt voor de huidige inwoners voorbij. Het is toch geregeld en onder controle, zo wordt er vaak gedacht. Maar niets is minder waar!
Graag neem ik u mee op een tocht van het verleden via het heden naar de toekomst. Het verleden in deze begint na de laatste ijstijd en gaat over de holocene ontwikkeling van het noordelijk deel van ons land. Deze ontwikkeling is vooral de laatste 2000 jaar sterk beïnvloed door de mens. Ik zal daarbij ingaan op de algehele ontwikkeling, en voorbeeldgewijs op specifieke onderwerpen, zoals die van de Hondsbossche en Pettemer zeewering, de Beemster en de IJssel- en Markermeerdijken. 
Het heden begint met de toetsing in 2009 van al de primaire keringen aan de huidige normen. Voor het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland ten noorden van het IJ, incl. Texel) betekent dit dat veel van de primaire keringen zijn afgekeurd (o.a. Wieringermeerdijk, de Markermeerdijk en de Hondsbossche en Pettemer zeewering). Dit heeft geleid tot het plannen door het Hoogheemraadschap van een herstelprogramma ter grootte van ongeveer 1 miljard euro. Ik zal ingaan op de verschillende verbetervarianten en op het waarom van de keuze voor specifieke dijkversterkingsvarianten. Na voltooiing van dit uitgebreide herstelprogramma in 2020 zal Hollands Noorderkwartier veilig zijn tot op een overschrijdingskans van 1:10.000.
Echter, de minister van I&M heeft onlangs besloten dat in de toekomst overgegaan zal worden op meer stringente eisen. "Waterveiligheid" door dijken zal vervangen worden door "meerlaagsveiligheid". Schetsmatig zal worden ingegaan op deze ontwikkelingen. Belangrijker nog zijn de mogelijke effecten van de voorspelde klimaatveranderingen. Wat betekent dit voor de waterveiligheid en welke dilemma's gaan zich dan voordoen op dit gebied? Globaal zal ik de te verwachte effecten duiden om te eindigen met de vraag: 'Voelt u zich veilig?'

Over de spreker:
Luc Kohsiek (1953) is fysisch geograaf en heeft veel ervaring opgedaan in de watersector. Eerst als wetenschapper aan het Waterloopkundig Laboratorium en de Universiteit Utrecht. Daarna vele jaren in diverse managementfuncties bij Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vanaf 2002 als plaatsvervangend Directeur Generaal bij Rijkswaterstaat. Vanaf 2009 is Luc werkzaam als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.