Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Vrijdag 31 januari 2014

"Wat zijn zwarte gaten? Hoe zien ze er van dichtbij uit?"
door prof. Richard G. Strom Ph.D.

 

Toelichting van de spreker:
Na een korte inleiding wordt een schets van de geschiedenis van zwarte gaten gegeven. Het idee is ouder dan de meeste mensen zouden denken. Dan gaan wij kijken naar de aard van massa in het (zichtbare) heelal. Hoe kunnen wij de aanwezigheid van zwarte gaten aantonen? Wij zullen aandacht besteden aan zwarte gaten in dubbelster systemen en ook aan die in sterrenstelsels. De lezing eindigt met een denkbeeldige reis naar een zwart gat (met animatie).

 

Over de spreker:
Richard Strom is in de VS (New York Stad) geboren en getogen. Vanaf zijn vroegste jaren was hij geïnteresseerd in de wetenschap. Na de middelbare school behaalde hij een bachelorgraad (in de natuurkunde) aan de Tufts University. Na een jaar studie in Canada (Dalhousie University, waar hij zijn Masters haalde) ging hij naar Engeland waar hij promoveerde in de radiosterrenkunde (bij Jodrell Bank, Universiteit van Manchester). Sinds 1970 werkt hij in Nederland, eerst bij de Leidse Sterrenwacht en daarna in Dwingeloo waar hij als astronoom verbonden was aan de Stichting ASTRON. Hij bekleedde ook een deeltijd hoogleraarschap (aan de Universiteit van Amsterdam). Richard Strom deed onderzoek aan supernova restanten, reuzenradiostelsels, gammastralers, pulsars, Jupiter en andere onderwerpen. Hij is ook geïnteresseerd in de geschiedenis van de (radio)sterrenkunde en heeft historische waarnemingen gedaan in het verre oosten. Na zijn emeritaat in 2009 is hij regelmatig als gasthoogleraar actief aan de Nationale Sterrenwacht van de Chinese Academie van Wetenschappen in Beijing. Hij heeft ook aan de National University of Singapore (eveneens als gasthoogleraar) gedoceerd en is in 2012 tot Fellow van het Institute of Physics te Singapore verkozen.