Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Vrijdag 25 april 2014

"Radio pulsar navigatie als alternatief voor GPS?"
door dr. R. Heusdens

Toelichting van de spreker:
Tijdens de afgelopen eeuwen zijn mensen steeds bezig geweest met het verfijnen van navigatietechnieken. Ondanks de hoge nauwkeurigheid van moderne navigatiesystemen zoals LORAN (radiotransmitters op land) en NAVSTAR GPS (satelliet navigatiesystem), is er behoefte aan alternatieve navigatiemethoden. Nadelen van het gebruik van bijvoorbeeld GPS zijn dat het slecht binnen gebouwen gebruikt kan worden, het GPS signaal verstoord kan worden door derden en dat het niet gebruikt kan worden voor verre ruimtereizen. 
Een alternatieve manier van navigeren die bovengenoemde problemen (deels) oplost, is het navigeren met behulp van radio pulsars. Radio pulsars zijn neutronensterren die een uiterst stabiel gepulseerd elektromagnetisch signaal uitzenden en zijn daarmee ideale bakens voor navigatie. Vanwege het breedbandig signaalkarakter zijn deze signalen niet of nauwelijks te verstoren en ook goed te ontvangen binnen gebouwen of onder de grond. De reden dat radio pulsars tot op heden nog niet gebruikt zijn voor navigatie is dat de signaal-ruis-verhouding van het ontvangen pulsar signaal extreem laag is (-90dB).
Nieuwe inzichten in het bewerken van de ontvangen pulsar signalen hebben er toe geleid dat de toepasbaarheid van radio pulsars als alternatief voor radiobakens momenteel binnen een EU-project onderzocht wordt. Tijdens deze presentatie gaan we in op het gebruik van radio pulsars voor navigatie. De basisprincipes van het navigeren zullen worden besproken, alsmede de signaalbewerkingstechnieken die nodig zijn om het pulsar signaal uit het verruiste antennesignaal te extraheren. Resultaten worden getoond aan de hand van computer simulaties en opnames die gemaakt zijn met behulp van de ASTRON radiotelescopen in Westerbork.

 

Over de spreker:
Richard Heusdens is geboren in Alkmaar in 1965. In 1988 behaalde hij zijn HTS diploma aan de HTS Alkmaar. Vervolgens is hij Elektrotechniek gaan studeren aan de TU Delft waar hij in 1992 zijn ingenieursdiploma heeft gehaald. In het voorjaar van 1992 kwam hij op het Natuurkundig Laboratorium van Philips te werken in de digitale signaalbewerkingsgroep waar hij aan audio- en videocompressie heeft gewerkt. In 1997 ontving hij zijn doctorstitel aan de TU Delft. Sinds 2002 is hij universitair hoofddocent aan de TU Delft, voorzitter van de "Signal and Information Processing" onderzoeksgroep en Master coördinator van de afstudeervariant "Signals and Systems" binnen de faculteit Elektrotechniek. Tevens is hij bestuurslid van de IEEE Benelux Signal Processing chapter en editor van verschillende internationale tijdschriften. In 2001 ontving hij van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een VIDI-financiering voor talentvolle onderzoekers. Hij is betrokken bij verschillend nationale en internationale onderzoeksprojecten op het gebied van (gedistribueerde) signaalbewerking, informatietheorie, multimedia signaalbewerking, datacompressie, akoestische signaalbewerking en wireless sensor netwerken.