Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Vrijdag 16 mei 2014

"Eigen avond"
door leden

Toelichting 
Op vrijdag 16 mei 2014 is er een Metiusavond met een aantal kleine voordrachten en vooral veel ruimte voor onderlinge kennismaking en onderling overleg. 

Het programma ziet er als volgt uit:
1) 20.00 - 20.45 Cor Booy, erelid van de vereniging, vertelt over de beginperiode van Metius
2) 20.45 - 21.15 ruime pauze 
3) 21.15 - 21.30 Hans de Nobel doet verslag van recente waarneemsessies en de resultaten daarvan
4) 21.30 - 21.45 kleine pauze
5) 21.45 - 22.00 Henk Verbeek laat de resultaten zien van een profielwerkstuk over het Noorderlicht. Bij dit werkstuk van een vwo-scholiere is hij als begeleider betrokken geweest.