Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Vrijdag 31 oktober 2014

"Astronomie van oude beschavingen II (Antikythera en China-Amerika)"
door ir. H.A. Verbeek

Samenvatting
Op 29 oktober 2010 werd deel I gepresenteerd. Het accent lag toen op het Midden Oosten en Europa en vooral op de manier waarop met de tijdrekening werd omgegaan. Bijzondere aandacht was er ook voor de wijze waarop de overgang plaatsvond van een “aardecentraal” naar een “zoncentraal” wereldbeeld en hoe Copernicus hiervoor alle credits heeft verkregen die hij niet helemaal verdiende.
Deze keer besteden we o.m. aandacht aan twee gebieden die een eigen ontwikkeling doormaakten; Het verre oosten en de Amerika’s. Welke instrumenten bouwden de Chinezen, hoe gingen zij met de tijdrekening om en wat was de invloed van Europese missionarissen? 
De Centraal- Amerikaanse ontwikkeling van de sterrenkunde begon al in de tijd van de oude Grieken. De Maya’s hadden twee kalendersystemen zodat iedere dag twee namen had. Die twee systemen herhalen zich iedere 52 jaar en er was een heel bijzondere oplossing voor de schrikkeldag.
Voor de kust van het Griekse eilandje Antikythera werd in 1902 een zwaar verweerd stuk brons opgedoken wat deel uitmaakte van een oorlogsbuit die de Romeinen uit Griekenland verscheepten. Sinds 2012 weten we dat we te maken hebben met een analoge rekenmachine met meer dan 30 tandwielen en dat 1500 jaar eerder dan dat er in het westen sprake was van het gebruik van tandwielen. Hoe werkt het, wat kan er met het toestel worden afgelezen, waar kwam die kennis vandaan en hoe zijn we erachter gekomen? Allemaal vragen waarop vrijdag 31 oktober door Henk Verbeek een antwoord zal worden gegeven.

Over de spreker:
Henk Verbeek is lid van de AWSV Metius en van de werkgroep theoretische sterrenkunde.