Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Vrijdag 28 november 2014

"Weerkunde in poolgebieden"
door Prof. Dr. M.R. van den Broeke

 

Samenvatting
Deze lezing belicht onderzoek dat wordt gedaan in het domein Klimaatfysica van het Departement Natuurkunde, meer specifiek in de richting IJs en Klimaat.

De ijskappen van Groenland en Antarctica bevatten genoeg ijs om wereldwijd de zeespiegel met tientallen meters te laten stijgen. Lang werd aangenomen dat deze enorme ijsmassa's te groot zijn om snel op klimaatverandering te reageren. Recente waarnemingen hebben echter aan het licht gebracht dat de Antarctische en Groenlandse ijskappen zeer dynamisch zijn en nu al ieder significant bijdragen aan de huidige zeespiegelstiging van ~3 mm per jaar. De waargenomen zeespiegelstijging lijkt zelfs te versnellen, wat ook gedeeltelijk wordt toegeschreven aan de snel veranderende massahuishouding van de grote ijskappen. In deze lezing wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar het klimaat en de massabalans van de grote ijskappen, de recente veranderingen en in welke mate dat invloed heeft op de zeespiegel. We plaatsen de veranderingen in een geologisch perspectief en kijken naar de toekomst. Ook wordt aandacht besteed aan de recente, dramatische afname van het zeeijs in het noordpoolgebied, en natuurlijk wordt ook even stil gestaan bij de recente discussies rond het IPCC.

Over de spreker:
Michiel van den Broeke (Rotterdam, 1968) is als hoogleraar Polaire Meteorologie verbonden aan het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek van de Universiteit Utrecht (IMAU). Voor zijn onderzoek deed hij veldwerk in IJsland, Svalbard, Groenland en Antarctica.