Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Open avond

Vrijdag 18 december 2015
Diverse sprekers zullen een beeld geven van de activiteiten van Metius.

Samenvatting
De vereniging "Metius" geeft deze avond een kijkje in haar activiteiten. Een aantal facetten van het werk van de vereniging wordt belicht door een zestal sprekers, gecoördineerd door de voorzitter, Henk Verbeek. Hij zal beginnen met een korte algemene schets, waarin de maandelijkse lezingen speciale aandacht krijgen.
Wim Koomen vervolgt met gegevens over de naamgever van de vereniging, Adriaan Metius, hoogleraar te Franeker en zoon van de burgemeester van Alkmaar die tijdens het beleg een belangrijke rol heeft gespeeld.
Rob Steegs vertelt over het waarnemen van de sterrenhemel met de mogelijkheden en moeilijkheden die te maken hebben met het gebruik van een telescoop.
De vereniging heeft twee actieve werkgroepen, één op weerkundig gebied en één die de theoretische aspecten van de sterrenkunde als werkterrein heeft. Karel de Leeuw laat zien hoe de "Weergroep" in zijn maandelijkse bijeenkomsten tewerk gaat, en Henk Klippel doet hetzelfde voor de Werkgroep Theoretische Sterrenkunde.
Metius geeft regelmatig een kennismakingscursus over sterrenkunde en (met grotere tussenpozen) een vervolgcursus. Piet Cijsouw laat iets van de inhoud van deze cursussen zien.
Leden van Metius gaan regelmatig met elkaar op excursie naar interessante plaatsen op weer- of sterrenkundig gebied. Mees Visser laat met een aantal voorbeelden zien wat voor mogelijkheden er de laatste tijd benut zijn.
Er zal ruim tijd zijn voor bezoekers om kennis te maken met (bestuurs)leden van de vereniging. De Open Avond is vrij toegankelijk.