Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Vrijdag 26 februari 2016

"De Dwingeloo Radiotelescoop - Historie, restauratie en gebruik"
door ir. F. de Jong

Samenvatting
De voordracht begint met een korte introductie over de radioastronomie en de plaats die de Dwingeloo Radiotelescoop daarin heeft. Vervolgens is er een korte film over het maken van deze radiotelescoop. Na de pauze wordt de restauratie aangestipt en het werk van de stichting CAMRAS uit de doeken gedaan, werk dat gericht is op behoud en gebruik van de radiotelescoop en het enthousiasmeren van de jeugd voor dit historische instrument. 
Bij voldoende tijd wordt er een korte demonstratie gegeven van hoe het beroemde Doppler effect aanschouwelijk kan worden gemaakt.

 

Over de spreker
Frans de Jong was vanaf middelbare schooltijd al bezig met astronomie (o.a. als vrijwilliger bij de Volkssterrenwacht Simon Stevin, waarbij o.a. gewerkt werd met een Würzburg Radiotelescoop).
Na afstuderen in Delft (Msc Electronics) is hij bij Philips Research gaan werken en aansluitend bij NXP Semiconductors, waar hij nog altijd werkzaam als wetenschappelijk medewerker.
Vanaf 2007 is hij betrokken als vrijwilliger bij stichting CAMRAS die de radiotelescoop in Dwingeloo beheert. Sinds vijf jaar is hij ook bestuurslid (en thans voorzitter) van CAMRAS.