Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Lezing

Vrijdag 16 december 2016

"Klimaat, geologie en biologisch potentieel van de planeet Mars"
Door drs. K.-J. Mook

Samenvatting
Mars is de vierde planeet vanaf de Zon. De planeet draait om de Zon op een gemiddelde afstand van 228 miljoen km, anderhalf keer zo ver als de Aarde. Mars wordt vaak de 'Rode Planeet' genoemd omdat hij aan de hemel staat als een oranjerode ster. Vanwege de kleur noemden de oude Grieken en Romeinen de ster naar hun oorlogsgod. 
Dankzij ruimteonderzoek weten we tegenwoordig dat de planeet die kleur heeft doordat de rotsen op Mars roest bevatten. 
Het onderzoek van de planeet Mars levert bijna dagelijks nieuwe feiten en inzichten op. Inmiddels is daardoor veel bekend geworden over de geologische en klimatologische geschiedenis van de planeet. Het was al langer bekend dat de omstandigheden op Mars in het verleden sterk hebben gevarieerd, tegenwoordig is men steeds beter in staat een gedetailleerd beeld hiervan te schetsen. Mars blijkt een geheel andere planeet dan de Aarde; veel factoren die van invloed zijn op de Aarde spelen ook op Mars, maar met een ander gewicht. Vooral de geringere massa van de Rode Planeet, de geringere afstand tot de planeet Jupiter en de afwezigheid van zowel een dichte atmosfeer als een zware satelliet zijn belangrijke factoren. Het is ook gebleken dat op Mars leven kan zijn ontstaan. Of dat zo is, en of het misschien nog steeds aanwezig is, is nog onduidelijk maar een speerpunt van onderzoek. De voordracht zal een algemeen overzicht geven van de situatie op het Marsoppervlak en van de atmosfeer, waarna we op basis hiervan de geschiedenis van de planeet langzaam proberen te ontrafelen.

 

Over de spreker:
Klaas-Jan Mook was tussen 2006 en 2014 voorzitter van Gemma Frisius, afdeling Friesland van de KNVWS. Daarnaast heeft hij zitting in het hoofdbestuur van de KNVWS. Hij geeft al vele jaren lezingen op sterrenkundig gebied door het hele land, en is momenteel werkzaam voor het ministerie van Defensie.