Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Lezing

Vrijdag 31 maart 2017

"Het ontstaan van de maan"
Door prof. dr. W. van Westrenen

 

 

Samenvatting
Het algemeen aanvaarde model voor de vorming van onze Maan, ontwikkeld rond 1975, gaat uit van een botsing tussen onze jonge Aarde en een planeet ter grootte van Mars, genaamd Theia. De brokstukken van deze botsing zijn deels in een baan om de Aarde terechtgekomen, en samengeklonterd tot de Maan. Computersimulaties van deze botsing voorspellen dat meer dan de helft, en misschien wel 90 procent, van het materiaal dat de Maan vormt afkomstig is van Theia, niet van de Aarde. Dit resultaat blijkt echter in directe tegenspraak met recente metingen aan de chemische samenstelling van Maanstenen, die juist aangeven dat de samenstelling van de Maan vrijwel identiek is aan de samenstelling van de buitenkant (mantel + korst) van de Aarde. Dit fundamentele probleem vraagt om een oplossing. In deze presentatie zal ik een alternatief model voor de vorming van de Maan schetsen, ontwikkeld in samenwerking met collega Rob de Meijer (Universiteit Groningen, Stichting EARTH) - een model dat wel volledig in overeenstemming is met de metingen aan Maanstenen. Ook zal ik ingaan op de nieuwste generatie botsingsmodellen, en zo een beeld schetsen van de snel veranderende ideeën over het ontstaan van de Maan.

 

Over de spreker:
Wim van Westrenen is hoogleraar Planetaire Evolutie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft geochemie gestudeerd in Utrecht, is gepromoveerd in Bristol (U.K.), en heeft postdoctoraal onderzoek gedaan aan het Carnegie Institution of Washington (V.S.) en de ETH Zurich (Zwitserland). Zijn huidige onderzoek richt zich op het meten van fysische en chemische eigenschappen van vast en gesmolten gesteenten in het inwendige van planeten en de Maan. Voor meer informatie en voor een video over zijn professionele interesse, kijk op de site http://www.falw.vu/~wvwest