Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Vrijdag 27 oktober 2017

"Optische Verschijnselen in de Atmosfeer"
Door dr. Leo Kroon

Samenvatting
De wisselwerking tussen de atmosfeer en zonlicht geeft voor de goede waarnemer bijna elke dag wel weer een breed scala aan bijzondere en alledaagse verschijnselen. Bij de alledaagse, zoals de blauwe kleur van de hemel, daar staan we niet vaak bij stil, maar deze zijn toch ook heel bijzonder. Bij de bijzondere verschijnselen is het van belang dat men weet van hun bestaan omdat ze anders wellicht onopgemerkt blijven. In alle gevallen is er de verwondering over de pracht die onze atmosfeer door haar bijzondere samenstelling telkens weer laat zien.

Over de spreker: 
Leo Kroon, geboren in 1952 in Rotterdam, studeerde Meteorologie aan Utrecht Universiteit. Na enkele jaren als leraar wis- en natuurkunde in het middelbaar onderwijs startte hij in 1980 bij de toenmalige Landbouwhogeschool met een onderzoek over de invloed van terreinovergangen op de onderste lagen van de atmosfeer. In 1984 promoveerde hij op dit onderwerp. Sindsdien is hij als onderzoeker en docent verbonden aan Wageningen Universiteit. Op 5 oktober van dit jaar ging hij met pensioen.