Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Lezing

Vrijdag 15 december 2017

"Eigen Avond"
Door leden

 

 

 

 

Samenvatting
Op vrijdag 15 december hebben we de Metius Eigen Avond. Er zullen vier voordrachten gehouden worden door Metius leden. 
Dat gebeurt zoals gebruikelijk in Wijkcentrum "Thuis in Overdie", van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.
Aanvang 20.00 u. Entree voor niet-leden: € 5,-.

Reijer van den Brink zal iets vertellen en laten zien over zijn bezoek aan de V.S., waar hij de laatste zonsverduistering heeft bekeken. 

In 2020 bestaat Metius 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan schrijft Jan Morren een jubileumboek. Hij gaat jullie op de hoogte brengen van zijn vorderingen. 

Na de pauze zal Inge van de Stadt een demonstratie geven met de Afstand Bestuurbare Telescoop (ABT). Als het weer meezit kunnen we een paar op deze avond gemaakte foto's bekijken.

Metius heeft sinds ruim een jaar een samenwerking met Staatsbosbeheer in Schoorl. Piet Cijsouw zal u toelichten waaruit die samenwerking bestaat.