Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Metius Eigen Avond

 

Op vrijdag 24 mei 2019 zal om 20.00 uur in wijkcentrum “Thuis in Overdie”, van Maerlantstraat 10 in Alkmaar de Metius Eigen Avond gehouden worden. Deze keer zullen 3 Metius leden een verhaal houden over hun activiteiten het afgelopen jaar. De avond is zowel voor leden als belangstellenden gratis toegankelijk.

 

De sprekers:

 

Stef Visser zal aan de hand van een aantal foto’s laten zien hoe de renovatie van de Sterrenwacht Bakkum verloopt. Uit die foto’s blijkt onder meer dat renovatie dringend nodig was. Een twaalftal leden is sinds deze winter druk bezig geweest en de eerste resultaten zien er goed uit. Binnenkort hopen we de koepel opnieuw te lamineren. Daarmee verwachten we de sterrenwacht voor de winter weer volledig operationeel te hebben. Als we er ook nog in slagen een goede (go-to) montering en grotere telescoop voor een betaalbare prijs aan te schaffen, dan is Bakkum voor onze waarnemers weer helemaal top.

 

De versleten koepel wordt in het voorjaar van 2018 geinspecteerd

 

 

Hans Dijkstra is al een flink aantal maanden druk in de weer om de Metius website te vernieuwen. Hij krijgt daarbij hulp van Ad Franse en Marco Seynen. De huidige website is verouderd, waardoor het up-to-date houden erg veel tijd kost. Met nieuwere software wordt dat veel eenvoudiger. Zo zullen de werkgroep-voorzitters bij voorbeeld eenvoudig mededelingen en werkgroep-resultaten kunnen toevoegen aan de website.

 

 

 

Een blik op de test site

 

 

Nicolàs de Hilster heeft vorig jaar verteld over de bouw van een sterrenwacht op zijn huis. Destijds was zijn observatorium nog niet operationeel, maar nu wel. Hij zal ons vertellen welke problemen hij daarbij ontmoette en hoe hij die kon oplossen. Leveranciers van apparatuur bleken soms de toegezegde specificaties maar moeilijk te kunnen waarmaken.

 

 

 

Apparatuur van Nicolás