Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Waterbeheer en klimaat  Michiel Schreijer  28 september 2018

Klik hier voor de lezing in pdf

 

 

De lezing sluit aan op de aprillezing van dr. E. Lambert, die toen de zeespiegelstijging, als gevolg van klimaatverandering, behandelde. Na een korte introductie worden voor de pauze twee onderwerpen behandeld:

* Hoe werkt ons weersysteem eigenlijk en waar grijpt klimaatverandering aan?
* Hoe werkt het watersysteem en de waterveiligheid in Noord-Holland?

 

 Na de pauze zal ingegaan worden op wat het waterschap allemaal doet om de effecten van de klimaatverandering het hoofd te bieden, zowel op het vlak van de preventie (bijdrage aan de CO2 reductie, de energietransitie en de circulaire economie) als op het vlak van de mitigatie (het verzachten van de effecten). Daarna zal een overzicht geven worden van de uitdagingen voor het waterbeheer in de komende eeuw.


De spreker:

 

Michiel Schreijer is opgeeid als Aquatische ecoloog en sinds 1983 werkzaam bij het waterschap en zijn rechtsvoorgangers. Eerst als onderzoeker op het gebied van waerkwaliteit en  als ontwerper van een heliofytenfilter voor de RWZI Everstekoog op Texel en later als beleidsmedewerker en projectleider van grote beleidsprojecte. (Wateropgave WB21, WPB2, Stroomgebiedsvisie Noord-Holland, Regionale Deltavisie Hollands Noorderkwartier.) Sinds 2003 strategisch adviseur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.


Klik hier voor de lezing in pdf