Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Algemene Ledenvergadering en Eigenavond, vrijdag 28 april a.s.

Op vrijdag 28 april 2023 zal van 18.30 - 19.30 u de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden worden, gevolgd door de jaarlijkse Eigenavond van 20.00 - 22.00 u.

De stukken voor de ALV zullen door het bestuur tijdig naar de leden gezonden worden.

De Eigenavond is bedoeld om een aantal korte voordrachten, van circa een half uur, te geven door Metius-leden. Deze keer zijn er drie presentaties:

- Nicolás de Hilster, voorzitter van de werkgroep "Astrofotografie", zal de onderwerpen bespreken die het afgelopen jaar in de werkgroep behandeld zijn.

- Vervolgens zal een lid van de werkgroep "Sterrenwacht Bakkum", Metiusvoorzitter Hans Dijkstra, de recent gerenoveerde sterrenwacht bespreken. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de nieuwe telescoop met zijn mogelijkheden en verder de procedure, die gevolgd zal worden bij de waarneemavonden.

- Tot slot zal Hans Klein Woud, lid van de werkgroep "Theoretische Sterrenkunde", de Sterrenkunde Olympiade 2021 behandelen. Deze Olympiade is een wedstrijd voor middelbare scholieren, waarbij hun sterrenkundige kennis getoetst wordt. De winnaar ontving in 2021 een telescoop en een waarneemreis naar de profesionele "Isaac Newton Telescoop" op La Palma. De werkgroep gebruikte de schriftelijke Olympiade-opgaven om na te gaan of hun sterrenkundige kennis up to date is. Het is de bedoeling tijdens deze voordracht ook de kennis van de leden te toetsen.