Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

Algemene Ledenvergadering en Lezing "LOFAR" op  vrijdag 24 september a.s.

Gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus zijn er weinig Metius activiteiten. Maar in september worden de verschillende werkgroepen weer actief en begint ook het lezingenprogramma weer.

Ervan uitgaande dat de coronamaatregelen zulks mogelijk maken, zal op vrijdag 24 september 2021, van 18.30 - 19.45 u, de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gehouden worden in wijkcentrum "Thuis in Overdie", van Maerlantstraat 10 in Alkmaar. Aansluitend zal de door corona geannuleerde lezing van 18 december alsnog  gegeven worden van 20.00 - 22.00 u. 

De vergaderstukken voor de ALV zijn eerder gepubliceerd in Metius Magazine nr. 229 van maart-april 2021, dat de leden eerder is toegezonden via email. De stukken zullen nogmaals verzonden worden circa 1 week voor de vergadering. 

De Lezing:

Klik hier voor de lezing in pdf formaat

LOFAR (Low Frequency Array ofwel Lage Frequentie Telescoop) is een unieke radiotelescoop, bestaande uit duizenden kleine antennes verspreid over een groot gedeelte van Europa. Antennes staan in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden, Ierland, Letland, Polen en Frankrijk. Hiermee wordt een telescoop gemaakt van zo’n 1500 km in diameter. Met deze telescoop kan unieke wetenschap gedaan worden. In deze lezing zal de telescoop en ook de wetenschap aan bod komen.  Ook zal ik kort ingaan op de volgende stappen, LOFAR2.0 met een aantal interessante nieuwe mogelijkheden van LOFAR en OLFAR – LOFAR in de ruimte.

 

De spreker: 

Mark Bentum is hoogleraar Radio Science aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hier werkt hij aan nieuwe concepten voor radio-astronomische waarneeminstrumenten, in het bijzonder voor lage frequenties welke in de ruimte zullen worden geplaatst. Mark is tevens decaan van de Honors Academy. Daarnaast is hij werkzaam bij ASTRON als hoofd van de afdeling Astronomy and Operations.