Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

ALV en Lezing door prof. dr. Ewine van Dishoeck ter gelegenheid van 75-jarig bestaan van Metius

Op vrijdag 27 mei 2022 zal van 18.30 - 19.30 u de Algemene Ledenvergadering 2022 gehouden worden. Aansluitend zal van 20.00 - 22.00 u prof. dr. Ewine van Dishoeck een lezing "Waar Komen Wij Vandaan?" geven ter gelegenheid van het (meer dan) 75-jarig bestaan van Metius.

De Lezing:

Waar komen we vandaan? Is er leven mogelijk elders in het heelal? Dankzij nieuwe krachtige telescopen kunnen astronomen deze oeroude vragen nu eindelijk te lijf gaan. Nieuwe sterren en planeten worden geboren in de koude ijle ruimte tussen de sterren. Lijken deze "nieuwe werelden" op ons eigen zonnestelsel of zijn ze heel anders?  Wat is de chemische samenstelling van het materiaal (water, organische verbindingen) waaruit planeten worden gevormd?  En wat gaat de nieuwe James Webb telescoop ons leren? 

De spreker:

Prof. dr. Ewine F. van Dishoeck promoveerde in 1984 cum laude aan de Universiteit Leiden. Daarna was zij verbonden aan Harvard University, Princeton University en het California Institute of Technology in de VS.  Vanaf 1990 is zij terug bij de Sterrewacht Leiden, en vanaf 1995 hoogleraar moleculaire astrofysica. Het werk van haar groep combineert de astronomie, scheikunde en fysica, met een focus op de astrochemische evolutie tijdens ster- en planeetvorming.

Ewine van Dishoeck - Universiteit Leiden Ewine bekleedt veel nationale en internationale bestuurlijke functies en was van 2007-2021 wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA).  Zij is lid van de KNAW en buitengewoon (ere)lid van de US National Academy of Sciences, de American Academy of Arts and Sciences, de Leopoldina Akademie en de Noorse Akademie. Zij ontving meerdere binnen- en buitenlandse prijzen voor haar onderzoek, met name de 2018 Kavli prijs voor de astrofysica. Van 2018-2021 was zij President van de International Astronomische Unie, de wereldwijde organisatie van alle professionele astronomen.