Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

ALV en Lezing "Milankovic Cycli en IJstijden": in Wijkcentrum Overdie en/of via Skype

Op vrijdag 25 september a.s. zal om 18.45 u de eerder uitgestelde Algmene Ledenvergadering gehouden worden, indien mogelijk in Wijkcentrum "Thuis in Overdie",  van Maerlantstraat 10. Aansluitend zal Piet Cijsouw om 20.00 u een lezing verzorgen over IJstijden en Milankovic Cycli. Indien als gevolg van de coronamaatrdegelen een vergadering in het buurthuis niet mogelijk is, zal in plaats daarvan een videovergadering via Skype gehouden worden, die de leden vanuit hun huis kunnen volgen. Indien slechts een vergadering met beperkte toegang mogelijk is in het wijkcentrum, zal daar de vergadering gehouden worden maar zal die dan ook via Skype gevolgd kunnen worden. De wijze waarop de vergadering gehouden wordt, volgt direct nadat dit definitief bekend is.

De stukken voor de ALV vindt u in de recent toegezonden Metius Magazine.

In 1941 publiceerde de Serviër Milutin Milanković (civiel ingenieur en wiskundige) een artikel waarin hij aangaf dat variaties in de beweging van de aarde van invloed zijn op de temperatuur op aarde. In de voordracht zullen de drie leidende verschijnselen uit zijn werk in onderling verband aan de orde komen. Om de resultaten te kunnen staven gaan we vervolgens in op metingen van de historische temperatuur, geologische aspecten, CO2-gehaltes, de hoogte van het zeeoppervlak door de eeuwen heen en de lering die dit voor de tegenwoordige klimaatverandering oplevert.

Piet Cijsouw (Haarlem 1942) studeerde wiskunde met als bijvak sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na vijf jaar als medewerker van deze universiteit te hebben gewerkt (waarin hij promoveerde op een proefschrift over een getaltheoretisch onderwerp) werd hij benoemd aan de Technische Universiteit Eindhoven, eerst als lector en vanaf 1980 als hoogleraar. Na zijn pensionering kwam hij wonen in Schoorl en werd hij lid van Metius. Binnen Metius is hij actief in de Werkgroep Theoretische Sterrenkunde (WTS) en coördineert hij de cursussen en publieksoptredens van de vereniging.