Vervolgcursus
AWSV Metius

       

Alkmaarse Weer- en Sterrenkundige Vereniging Metius

       
 
     


Sterrenkunde: een astrofysisch vervolg

Metius verzorgt bij gebleken voldoende belangstelling een vervolgcursus onder bovenstaande titel. Als docenten treden op Piet Cijsouw (tevens coördinator van de cursus) en Hans Klein Woud. Voor het onderdeel Variabele sterren is Frans Nieuwenhout gastdocent.
De cursus is eerder één maal gegeven, in het najaar van 2014, in de Ter Coulsterkerk te Heiloo. Er waren 19 deelnemers, waarvan er 18 het certificaat hebben verkregen. De reacties gaven weer, dat de cursus als pittig maar interessant werd ervaren.

De vervolgcursus heeft een omvang van 10 avonden van twee uur effectief. De keuze voor de onderwerpen is vrij conventioneel; achtereenvolgens worden behandeld:
De wetten van Newton, gravitatiepotentiaal, ontsnappingssnelheden, getijdewerking, limiet van Roche, het algemene twee-lichamen-probleem, dubbelsterbewegingen, het Viriaaltheorema (2 avonden)
De speciale relativiteitstheorie met de Lorentz-transformatie, lengtecontractie en tijddilatatie (1 avond)
Lichtkracht en spectrale klassen, black body straling, spectroscopie en daarbij behorende technieken, kleurindices, het Hertzsprung-Russelldiagram en het gebruik ervan in de sterrenkunde (2 avonden)
De structuur van de Melkweg, Oort-constanten, de 21 cm lijn en de radiotelescoop van Dwingeloo
(1 avond)
De levensloop van sterren en de afhankelijkheid van de massa daarbij, vanaf de contractie van een gaswolk via de hoofdreeks en het reuzenstadium tot het einde (1 avond)
De fysica van variabele sterren (1 avond)
Waarnemen en classificeren van variabele sterren, bedekkingsveranderlijken, exoplaneten (1 avond)
Kosmologie, inflatie, de kosmische achtergrondstraling, de uitdijing van het heelal (1 avond)

Bij alle onderwerpen wordt de stof uit de kennismakingscursus uitgebreid, waarbij wiskunde en natuurkunde (op een niveau zoals normaal bij vwo met wis- en natuurkunde) vrij worden gebruikt. Voor het deelnemen aan de vervolgcursus is het dus noodzakelijk dat de kennismakingscursus is gevolgd (of dat men zich met de stof daarvan op een andere wijze vertrouwd heeft gemaakt) en dat men over een zodanige bèta-achtergrond beschikt dat gebruik van wis- en natuurkunde op vwo-niveau geen problemen oplevert. Voor de zekerheid wordt ruim voor het begin van iedere module aan de deelnemers een beschrijving gemaild van de verwachte voorkennis.
De docenten zijn gaarne bereid om de vervolgcursus te herhalen. Dit zal pas gebeuren nadat het vertrouwen is gaan bestaan dat er voldoende deelnemers zullen zijn. Belangstellenden kunnen zich als geïnteresseerd aanmelden via het formulier op deze website. U wordt dan vroegtijdig van plannen voor het geven van de cursus op de hoogte gesteld. Uw aanmelding voor de groep belangstellenden wordt per e-mail bevestigd.
Voor vragen kan men terecht bij
Piet Cijsouw.
 
     
De groep deelnemers tijdens de laatste module, met staand Henk Klippel als docent

 
 

U kunt zich als belangstellende aanmelden met ons InterNet formulier::

Vul het nevenstaande formulier in en klik op de verzendknop.

 
 

Wij heten u alvast van harte welkom !