Vervolgcursus
AWSV Metius

       

Alkmaarse Weer- en Sterrenkundige Vereniging Metius

       
 
     


Sterrenkunde: een astrofysisch vervolg


Metius verzorgt binnenkort voor de tweede maal een vervolgcursus onder bovenstaande titel. De cursus wordt in het najaar 2018 gegeven, in een zaaltje van de nieuwe locatie van Buurthuis Oud Overdie, Coornhertkade 106, 1813 VZ Alkmaar.
De cursus beslaat 10 maandagavonden van 19.30 uur tot 22.00, te beginnen 24 september, de laatste op 3 december (waarbij we 22 oktober overslaan vanwege de herfstvakantie in regio Noord).
De prijs bedraagt € 120,--, waarin de kosten voor het cursusmateriaal (voornamelijk digitaal) en koffie of thee in de pauze zijn inbegrepen. Leden van Metius krijgen op dit bedrag € 20,-- korting.
De keuze voor de onderwerpen van deze vervolgcursus is vrij conventioneel; achtereenvolgens zullen worden behandeld:
 
De wetten van Newton, gravitatiepotentiaal, ontsnappingssnelheden, getijdewerking, limiet van Roche, het algemene twee-lichamen-probleem, de Lagrangepunten, dubbelsterbewegingen, het Viriaaltheorema, (2 avonden)
De speciale relativiteitstheorie met de Lorentz-transformatie, lengtecontractie en tijddilatatie (1 avond)
Lichtkracht en spectrale klassen, black body straling, spectroscopie en de daarbij behorende technieken, kleurindices, het Hertzsprung-Russelldiagram en het gebruik ervan in de sterrenkunde (2 avonden)
De structuur van de Melkweg, Oort-constanten, de 21 cm lijn, radioastronomie, de spiraalarmen (1 1/2 avond)
Stervorming: Jeans massa en de gevolgen van de viriaalstelling. Stersimulatie: benodigde vergelijkingen, schatten van druk, temperatuur, lichtkracht, resultaten van stersimulaties,  polytrope stermodellen, homologie van sterren (1 1/2 avond)
Dubbelsterren en exoplaneten, detectiemethoden, ideeën over de vorming van planetenstelsels (1 avond)
Kosmologie, inflatie, de kosmische achtergrondstraling, de uitdijing van het heelal (1 avond).
 
Als docenten zullen optreden Piet Cijsouw (tevens coördinator van de cursus) en Hans Klein Woud.
Bij alle onderwerpen wordt de stof uit de kennismakingscursus uitgebreid, waarbij wiskunde en natuurkunde (op een niveau zoals normaal bij vwo met wis- en natuurkunde) vrij worden gebruikt. Voor het deelnemen aan de vervolgcursus is het dus noodzakelijk dat de kennismakingscursus is gevolgd (of dat men zich met de stof daarvan op een andere wijze vertrouwd heeft gemaakt) en dat men over een zodanige bèta-achtergrond beschikt dat gebruik van wis- en natuurkunde op vwo-niveau geen problemen oplevert. Voor de zekerheid wordt ruim voor het begin van iedere module aan de deelnemers een beschrijving gemaild van de verwachte voorkennis.
Aanmelden voor de cursus kan via het aanmeldingsformulier op deze website. Doe dit ruim voor het begin van de cursus, maar in ieder geval vóór 18 september. Na aanmelden volgt een mededeling over de wijze van voldoen van het cursusgeld à € 120,-- resp. € 100,--, alles inclusief. Het aantal plaatsen is beperkt tot 25.

Link naar de JWG (jongeren Werk Groep) brochure "de evolutie van de sterren"


Voor vragen kan men terecht bij
Piet Cijsouw.

 
     
 
 

 
 

U kunt zich als deelnemer aan de vervolgcursus aanmelden met ons InterNet formulier::

Vul het onderstaande formulier in en klik op de verzendknop.

 
 

Wij heten u alvast van harte welkom !