ABT resultaten
Met opnamen van Rian van der Weiden, Inge van de Stadt,
Frans Nieuwenhout, Marco Seynen, Huub Brugman en Gerard Hoogeland
 


Rian van der Weiden:

NGC 6992, een gedeelte van het oostelijk deel van de Sluiernevel.
Opname en bewerking: Rian van der Weiden 16-10-2006
Gegevens: Opnamen van 16 oktober. ( De Seeing was redelijk goed).
10 X L R G en B, totaal dus 40 opnamen van 60 seconden.
Dark en Flat substracted.
Median Combined en daarna de LRGB samen gevoegd.
Daarna nog vrij veel verdere beeldbewerking toegepast in Maxim DL.
-naar boven-

M57, de ringnevel in de Lier
Opname en bewerking: Rian van der Weiden
-naar boven-


Inge van de Stadt

Paardekopnevel (IC434) 1 en 3 februari 2010
opname en bewerking Inge van de Stadt

LRGB (CIE L*a*b) I als L
met opnamen van 60s
I: 17 van 35
V:15  van 40
B:12 van 50
1 feb ca. 22-23 uur LT
3 feb ca. 19:30-21 uur LT
(LX200GPS10"@F5+ST402ME)
-naar boven-

 

Opname en bewerking: Inge van de Stadt
M52, NGC7654, Open Sterrenhoop
22-01-2008 rond  18:35 UT
LRGB=IIVB,  I : 5x60s, V : 2 x 60s,  B : 4 x 60s
.-naar boven-
 

Opname en bewerking: Inge van de Stadt
M67, NGC2682
Open Sterrenhoop
15-04-2008 rond  20:45 UT
LRGB=VIVB; I : 5 x 60s, V : 5 x 60s, B : 5 x 60s
.-naar boven-
 

Opname en bewerking: Inge van de Stadt
NGC2420
Open Sterrenhoop
14-04-2008 rond 20:30 UT
LRGB=VIVB;  I : 6 x 60s, V : 6 x 60s, B : 7 x 60s
-naar boven-
 

Opname en bewerking: Inge van de Stadt
SN2007uy en 2008D in NGC2770
Supernovae
06-02-2008 rond  22:05 UT
LRGB=VIVB; I : 22x 60s, V : 26 x 60s, B : 23 x 60s
Vergelijk met opname van 30-01-2008
-naar boven-
 

Opname en bewerking: Inge van de Stadt
SN2008ax in NGC4490
Supernova
14-04-2008 rond  21:50 UT
RGB=IVB;  I : 7 x 60s, V : 9 x 60s, B : 8 x 60s
-naar boven-
 

Opname en bewerking: Inge van de Stad
M3, NGC5272
Bolhoop
10-05-2008 rond  00:17 UT
LRGB=VIVB;  I : 16 x 60s, V : 15 x 60s, B : 11 x 60s
-naar boven-
 

 

Bolhoop: NGC 2419
Opname en bewerking: Inge van de Stadt
ABT LX200GPS UHTC 10" ST7XME (-20C)
2007-03-02T20:19UT (gemaakt op het Astroweekeind te Alkmaar)
L(=R)RG(=V)B in de verhouding: (R:G:B=1.8:1.2:2)
R: 6x60s (bloom removed)
V: 6x60s (bloom removed)
B: 7x60s
In elk filter oorspronkelijk 7 opnamen
-naar boven-
 

Open sterrenhoop M52
Opname en bewerking: Inge van de Stadt
ABT LX200GPS UHTC 10" ST402ME (-20C)
2008-01-22T18:50UT
LBGR=IBVI in de verhoudingen B:G:R=0.8:1:2.2
frames: 5x60s in I, 2x60s in V en 4x60s in B, elk uit oorspronkelijk 5 opnamen
-naar boven-
 

M1 of Krab Nevel: overblijfsel van een supernova
Opname en bewerking: Inge van de Stadt

ABT LX200GPS UHTC 10" ST402ME (-20C)
2008-01-24T21:39UT
L(=I)R(=I)G(=V)B in de verhouding: (R:G:B=0.21:1:3)
I: 6x60s
V: 7x60s
B: 8x60s
In elk filter oorspronkelijk 10 opnamen
-naar boven-
 

  

Dubbele supernova sn2007uy en sn2008D in NGC2770
Opname en bewerking: Inge van de Stadt
ABT LX200GPS UHTC 10" ST402ME (-20C)
2008-01-30T22:09UT
LBGR=LIVB in de verhoudingen B:G:R=0.2:1:3.5
I: 5x60s + 23*30s (uit resp. 5 en 30 frames)
V: 10*60s (uit 30 frames)
B: 10x60s (uit 30 frames)
-naar boven-
 

Planetaire nevel 'Kleine Halternevel' (M76)
Opname en bewerking: Inge van de Stadt
ABT LX200GPS UHTC 10" ST402ME (-20C)
2008-01-30T20:02UT
LBGR=LIVB
I: 9x60s (uit 15 frames)
V: 6x60s (uit 12 frames)
B: 3x60s (uit 10 frames)
-naar boven-
 

 

De Maan op 31 maart 2007
Mozaïek samengesteld uit 7 opnamen van 0,1 s via B-filter. Dark subtracted.
Opname en bewerking: Inge van de Stadt.
-naar boven-

 

NGC3959 met supernova (bij de pijl)
Opname en bewerking: Inge van de Stadt, 09-06-2006/10-06-2006
11 x 60s V, 10 x 60s R (09-06-2006)
10 x 60s B, 10 x 60s C (10-06-2006)
f = 1200 mm
-naar boven-

Inge van de Stadt / Frans Nieuwenhout

M51, Whirlpool Galaxy met supernova sn2005cs
Deze gif-animatie laat supernova sn2005cs zien. (knipperende punt iets boven het midden)
Opnamen voor het optreden van de SN: Frans Nieuwenhout, 04-05-2005, 15 x 60 s
Opnamen tijdens supernova: Inge van de Stadt, 31-08-2006, 11 x 60s
f = ca. 930 mm
Beeldbewerking en animatie: Inge van de Stadt.
-naar boven-

 

M29, open sterrenhoop
Opname en bewerking: Inge van de Stadt
5 x 8s R, 10 x 6s V, 10 x 16s B, f = 800 mm
-naar boven-

 

M13, bolhoop
Opname en bewerking: Inge van de Stadt, 03-06-2006
10 x 10s R, 10 x 10s V, 10 x 30s B, f = 1200 mm
-naar boven-

 

M39, open sterrenhoop
Opname en bewerking: Inge van de Stadt, 30-09-2006/12-10-2006
20 x 3s R, 20 x 3s V (30-09-2006)
10 x 5s B (12-10-2006)
f = 800 mm
-naar boven-

 

De astroïde 22 Kalliope beweegt tussen de sterren.
Opname en gif-animatie: Inge van de Stadt, 23 januari 2007
-naar boven-


Marco Seynen
 

Opname en bewerking: Marco Seynen
M97, NGC3587, Planetaire Nevel
18-04-2008 rond 21:50 UT
LRBG=CIVB;  C : 10x60s, I : 8x 60s, V : 7 x 60s, B : 6 x 60s
-naar boven-


Huub Brugman

Opname en bewerking: Huub Brugman
M36, NGC1960, Open Sterrenhoop
24-01-2008 rond 23:18 UT
LRGB=IIVB; I : 4 (5) x 60s, V : 5 (5) x 60s, B : 4 (5) x 60s
-naar boven-


Gerard Hoogeland

M109, balkspiraal
Opname en bewerking: Gerard Hoogeland
3 x 60s C, auto-dark en flat
-naar boven-

 

M3, bolhoop
Opname en bewerking: Gerard Hoogeland, 24-05-2005
1 x 60 s dark subtracted
-naar boven-